Biovic 100% natuurlijk!

Biovic zorgt voor een beter  en vitaler eindproduct tegen een lagere kostprijs met minder chemie.

Biovic houdt zich al meer dan 15 jaar bezig met het succesvol verbeteren van de kwaliteit van de bloemenbollen. Met als resultaat aanzienlijk minder chemie tot wel 70% en een veel betere en vitalere bloembol.

Belangrijke resultaten zijn er behaald onder andere terug te vinden in:

  1. Onze referenties onder andere bij Mts Blankendaal van Kampen, Laan Flora Facilities en Germaco. Duidelijker kan het niet, al een heel aantal jaren lang blijkt dat het werkt in de praktijk.
  2. Onze testen en in ons nieuwsoverzicht, onder andere de testen van de proeftuin Zwaagdijk in 2012 en 2013, waarbij we laten zien dat je met 40% minder chemie betere lelies kan telen.

Met name in de bloembollensector heeft Biovic zijn bestaansrecht duidelijk bewezen, maar ook op het gebied van de zaadteelt is Biovic succesvol. Door inzet van de Biovic techniek wordt de kiemkracht en kiemenergie duidelijk verhoogd. Terug te lezen onder andere in het volgende nieuwsverslag: vitaliteitsverhoging bij zaden!

Het concept van Biovic is een integraal concept, waarbij wij ons richten op elke schakel in de keten. Waarbij wij ervan uitgaan dat elke detail belangrijk is in het proces. Belangrijke peilers waar wij ons op richten zijn:

  1. De ondernemer, omdat hij verantwoordelijk is voor het eindresultaat en bewust een keuze maakt voor de dingen die een bijdrage leveren aan het toekomst perspectief van zijn onderneming
  2. Het water en de waterhuishouding en het spoelen
  3. De bodem en het bodemleven
  4. De plant en bloem
  5. Het bestrijden van ongemakken

Alles is er in eerste instantie gericht op het activeren en stimuleren van de levensprocessen en slechts een klein gedeelte op het bestrijden van ongemakken, werkend vanuit het principe datgene wat zich goed en sterk voelt minder gevoelig zal zijn voor zwak en zeer.

Onze werkwijze is gebaseerd op een kwalitatief beter en vitaler eindproduct, met een reductie van 15% tot in sommige gevallen wel van 70% chemie. We gaan een samenwerking aan voor een bepaalde tijd, waarbij op basis van vooruitbetaling, onze inzet zo hoog zal zijn als noodzakelijk om te komen tot een goed eindresultaat, minimaal 1 maand voor afloop van de periode kan de samenwerking worden beëindigd, anders wordt de periode weer verlengd voor een zelfde tijd, tenzij anders overeen wordt gekomen.  De fee in overleg van te voren te bepalen en te betalen.

Leave a Reply