Tag Archives: vitalere bloembol

Houdbaarheidstest Lelies bij Laan Flora Facilities

Afgelopen donderdag 4 december was er een bijeenkomst bij Laan Flora Facilities om te kunnen aanschouwen welke resultaten Biovic praktisch levert.

Biovic bespaart 40% chemie bij vuurbestrijding
Biovic bespaart 40% chemie bij vuurbestrijding

Bij Laan Flora stonden 22 emmers met daarin Brindisi Lelies waarbij er vijf behandelingen zijn gegeven.

  1. 100% chemie
  2. 80% chemie
  3. 80% chemie plus Biovic
  4. 60% chemie
  5. 60% chemie plus Biovic

De tussentijdse resultaten laten zien dat Biovic meer knoppen geeft t.o.v. vergelijkbare toepassing chemie. Waarbij 100% chemie de norm is en op 100% wordt gesteld.

  1. 80% chemie plus Biovic 102%
  2. 100% chemie 100%
  3. 60% chemie plus Biovic 97%
  4. 80% chemie 96%
  5. 60% chemie 92%

Duidelijk is ook dat minder chemie minder knoppen geeft, maar dat toevoeging van Biovic 6% meer knoppen geeft t.o.v. vergelijkbare hoeveelheid chemie.  Kortom Biovic laat opnieuw duidelijk zien een hele grote toegevoegde waarde te hebben voor de lelieteelt, we hebben het over 20 tot 40% besparing op het gebruik van chemie!!!!!

Dat zal zich in de vervolg jaren gaan uiten in een verhoging van de vitaliteit van de bodem, waarbij de kans op virus aanzienlijk gereduceerd wordt. Dit wordt bevestigd in de praktijk door aanwezige gebruikers van Biovic, maar ook door referenties en eerdere metingen.

Wilt u meer weten over deze bijeenkomst of over de resultaten neem dan contact op met Lourens Kalverdijk 06-53785687.

 

S. Schouten NK 2013 in categorie snijtulpen

NK Snijtulp 2013Kwekerij Sam Schouten uit Wervershoof is al jaren bekend om zijn kwalitatief hoogwaardige producten. Het bedrijf is gespecialiseerd in Tulpen en gele Krokussen.  Sam Schouten teelt 30 ha. Tulpen zowel in West-Friesland als in Flevoland. De Tulpen worden veelal zelf afgebroeid, maar ook direct aan relaties verkocht, die deze over de hele wereld verkopen.  Sam Schouten stelt hoge eisen aan de kwaliteit voor zijn Tulpen. Er wordt o.a. gekeken naar groeikracht, virus gevoeligheid, broei eigenschappen en een lang vaas leven. Een Tulp van Sam Schouten staat gelijk aan 1e klas kwaliteit, dat bewijst de prijs voor de beste Snijtulp 2013 tijdens het Holland Food and Flowers Festival in Bovenkarspel.

Bij deze willen wij de Sam en Nic Schouten feliciteren met hun prijs. De fa. Schouten is al meer dan 10 jaar klant bij Biovic.

Biovicmethode maakt opgang in broeierij Bloembollenvisie 12 februari 2009

Resumé Steeds meer bedrijven maken kennis met de Biovicmethode van Jan Kalverdijk. In dit artikel worden drie tulpen- broeiers op water bezocht. De ervaringen tot nu toe zijn positief. Tevens legt Jan Kalverdijk de methode uit.

De gezondheid van bloembollen is volgens Jan Kalverdijk aantoonbaar met zijn Biovicmethode te beïnvloeden. Steeds meer bedrijven passen de verschillende facetten van deze techniek toe. Een ochtendje bedrijfsbezoeken in West-Friesland.

Dat er een relatie bestaat tussen de al dan niet gezonde levenswijze van mensen in relatie tot de kans op ziekten en aandoeningen is een breed gedeeld gegeven. Dat dit ook op kan gaan voor plan- ten zoals bloembollen is een mening die veel minder wijd verbreid is. Toch liggen er wel feiten uit bloembollenonderzoek. Bijvoorbeeld over de relatie tussen stikstof en Fusarium in tal van bolgewassen. Neemt de gift te veel toe, dan groeit de bol te hard en neemt de kans op Fusarium toe. En er is ook onderzocht wat het rooien van een onvoldoende uitgerijpt product voor effect heeft op de gezondheid van bijvoorbeeld lelies en Zantedeschia. Duidelijk is dat er zich in een bol processen afspelen die de gezondheid van die bol kunnen beïnvloeden, zowel positief als negatief. Sinds een aantal jaren is Jan Kalverdijk uit Sint-Pancras bezig om de Biovictechniek in te zetten in de land- en tuinbouw. Ook daar gaat het erom de processen in bollen, planten en dieren zodanig te beïnvloeden dat de kwaliteit ervan wordt verbeterd, waardoor de kans op ziekten afneemt. Kalverdijk: “Wat sterk is wordt minder aangevallen:’

Waterkatalysator in de waterbroei
Waterkatalysator in de waterbroei

COMPONENTEN

Water speelt een cruciale rol in deze techniek- Water heeft een energiehuishouding. Door op de waterleidingen die door een bedrijf lopen een of meer katalysatoren te plaatsen neemt de energiekwaliteit toe, waardoor het water beter zijn werk doet, bijvoorbeeld bij het spoelen van bloembollen. Afhankelijk van de grootte van de leiding plaatst Kalverdijk kleinere of grotere katalysatoren. Om de waterbeweging in een bedrijf zoveel mogelijk hoogwaardige energie te geven plaatst hij op verschillende plaatsen in een bedrijf deze metalen buizen of platen.

Een ander component betreft kiezelaarde. Dit natuurproduct is een zeer fijn poeder uit de bergen, dat voornamelijk bestaat uit silicium- dioxide. Al decennia wordt aan kiezelaarde een aantal positieve effecten toegeschreven. Volgens verschillende bronnen versterkt het de plant, waardoor deze weerbaarder wordt. Ook op de grond waarin planten groeien heeft het een positief effect. Op dit onderdeel van de Biovicmethode kunnen codes worden ingebracht. Kalverdijk: “Het is maar net waar de kiezelaarde voor nodig is. Zuurstofimpuls celherstel of bijvoorbeeld bladgroen.

MINDERSTANK

De belangstelling voor de methode is de afgelopen jaren gegroeid. Met Jan Kalverdijk bezoeken we een aantal tulpenbroeierijbedrijven die al kort of lang ervaring hebben. Onder hen Sam Schouten van de firma S. Schouten & Zn uit Wervershoof. Hij begon een jaar of zeven geleden met de methode. In het bedrijf zijn op de verschillende waterleidingen katalysatoren geplaatst. En in de waterbroei voegt hij eenmalig in de prikbak water toe waaraan kiezelaarde is toegevoegd. Schouten is goed te spreken over de techniek. “Wij zien er echt wat in. Er is veel minder sprake van schimmelgroei in de bakken. En de wortels zien er gezond uit:’

Ook Piet Schouten uit Zwaagdijk-Oost van de firma N. Schouten ziet de voordelen van deze methode. “We passen het toe in de broeierij voor Biobol, maar ook in onze reguliere broeierij. We geven de kiezelaarde mee met het water.” Schouten ervoer zelf hoe het kan werken. “Afgelopen najaar hadden we lelies ontsmet en een tijdje het bad niet gebruikt. Toen er nog wat moest worden ontsmet stonk dat water nogal. We voegden kiezelaarde toe en zeiden niks tegen de medewerkers. Die begonnen zelf te vragen wat we gedaan hadden. Dat zegt voldoende. We passen het ook toe bij het composteren voor de vermindering van de stank en verbetering van het proces.”

Bij Germaco in Bovenkarspel is sinds vorig najaar ook gestart met het werken met de Biovicmethode. De leidingen in de kas zijn op verschillende plaatsen voorzien van katalysatoren. Ook de recirculatiebuis van het waterbassin bevat er een. Kalverdijk: “En zo is het systeem gesloten. Van het begin tot het einde worden de waterdeeltjes met energie geladen. Zonder energie geen leven.” Hier wordt de kiezelaarde aan het beregeningswater toegevoegd. Ook wordt op de werkvloer regelmatig een nevel met kiezelaarde verspoten. Germaco wil ook weten wat het effect is van de Biovicmethode op de kwaliteit van de broeitulp na de oogst De eerste proeven zijn genomen, maar voor een conclusie is het nog te vroeg. Het is de bedoeling om niet alleen in de broeierij, maar ook in de buitenteelt te gaan werken met waterbehandeling, en kiezelaarde toe te passen via een gewasbespuiting.

STERKERE WERKING

Niet alleen in de broeierij en kwekerij wordt de Biovictechniek toegepast, ook in de preparatie en bewaring. Laan Flora Facilities zette drie jaar geleden de kennis en techniek integraal in. Het eerste dat werd aangepakt was het water uit het spoelbassin. Dat staat maandenlang stil. De eerste dagen van een nieuw seizoen heeft dit water een weinig prettige geur.

Toevoegen van kiezelaarde aan het water had effect. De geur verdween. Kees Laan is nog steeds goed te spreken over de techniek. “We zijn er mee doorgegaan. We gebruiken het bijvoorbeeld ook in de bolontsmetting. Wat we daar zien is dat de kiezelaarde de werking van middelen versterkt, waardoor we sneller effect zien bij het toedienen van de voorgeschreven gangbare middelen En we merken het bij het spoelen. Bij koud weer zoals we dat de afgelopen tijd hadden moet je langer spoelen om de bollen schoon te krijgen. Nu is dat veel minder het geval, waardoor we toch meer kisten per dag kunnen spoelen:’

Kalverdijk vult aan: “Dat is het mooie van deze techniek: je kunt het gebruiken samen met de bestaande middelen.” Laan heeft het afgelopen jaar ook op uitgebreide schaal proeven gedaan met lelies. “De resultaten laten gewoon zien dat het werkt. We zien veel minder Penicillium.” Kalverdijk vat de techniek nog even samen. “Het gaat om het totaal. om de bol die meetbaar van binnen en van buiten reageert op water en kiezelaarde, die is behandeld met de Biovictechniek. Dat geeft een aangenamer werk, leef- en groeiklimaat. Er is meer zuurstof, en er zijn meer negatieve ionen:’

tekst: Arie Dwarswaard en foto’s Rene Faas.

Biovic-techniek maakt water schoner! Bloembollenvisie 22 november 2007

Over water valt meer te zeggen dan dat het een vloeistof is. In de praktijk van Jan Kalverdijk is er via de Biovic-techniek aan water het nodige toe te voegen, waardoor het meer energie bevat. In de bloembollenwereld vindt zijn manier van werken ingang.

Jan Kalverdijk: 'Als een bol van zichzelf gezond is en hij wordt geteeld in een omgevingzonder chemische invloeden, dan is de kans op allerlei ziekten vele malen kleiner".
Jan Kalverdijk: ‘Als een bol van zichzelf gezond is en hij wordt geteeld in een omgeving
zonder chemische invloeden, dan is de kans op allerlei ziekten vele malen kleiner”.

Zonder water geen leven en zonder water geen bloembollenteelt. Water is noodzakelijk voor het transport van voedingsmiddelen, het houdt de celspanning op niveau, het is te gebruiken bij het spoelen van bollen, en ook in de waterbroei van tulpen. Terwijl voor de meeste ondernemers water ook niet meer is dan een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde bollenteelt of -broei, is Jan Kalverdijk uit Sint Pancras daar door de jaren heen heel anders tegenaan gaan kijken. Afkomstig uit de vollegrondgroentewereld weet hij wat gewassen nodig hebben. Hij ervoer echter steeds vaker dat de gangbare manier van telen wel erg sterk afhankelijk is van in zijn ogen kunstmatige ingrepen op vooral chemisch gebied. Niet alleen met gewasbeschermingsmiddelen, maar ook met kunstmest.

NATUURLIJK
Kalverdijk raakte er steeds meer van overtuigd dat planten ook van nature in staat zijn om goed te groeien en voldoende weerstand op te bouwen tegen tal van ziekten en plagen. In zijn optiek speelt water daarin een allesbepalende rol. “Aan water is met de Biovic-techniek energie toe te voegen door trillingen die het water een andere lading geven. Dat water bevat meer zuurstof en is daardoor beter in staat om zichzelf te reinigen. Met deze techniek prepareer ik water. En als we aan water kiezelaarde toevoegen, dan heeft dat ook een positief effect. In zijn algemeenheid gaat het erom dat iets op een natuurlijke manier beter wordt gemaakt”. Kiezelaarde is geen onbekend product in landbouwvormen waarin zonder chemie wordt gewerkt. Daar is al veel langer bekend welk positief effect dat kan hebben op de gezondheid van de plant. Ook in tal van homeopathische geneesmiddelen is kiezelaarde een bestanddeel. Op een aantal bedrijven past Kalverdijk zijn techniek al jaren toe, zoals het veehouderijbedrijf Jonker in Warmenhuizen. Dit behoort tot de top in veefokkerland. “Koeien drinken tot 25% meer water dat is behandeld, de lucht in de ligboxenstal is veel schoner, en het vee is rustiger en gezonder”, legt Kalverdijk uit.

BETERE BOL
Voor de bollenteelt liggen er in zijn ogen ook duidelijke kansen en mogelijkheden. ‘Water dat is behandeld geeft een andere druppelvorm, waardoor bollen bijvoorbeeld na het spoelen sneller droog zijn. En een lelieteler die schub teelde op land waar vijf jaar lang stalmest van veehouder Jonker was toegediend kreeg dit jaar met een prima gewas lelieschub te maken”. Voor Kalverdijk is het helder. “Als een bol van zichzelf gezond is, en hij wordt geteeld in een omgeving zonder chemische invloeden, dan is de kans op allerlei ziekten vele malen kleiner. Een betere bol heeft nu eenmaal meer weerstand.” Hij beseft dat niet elke ondernemer direct overtuigd is van het effect. “Mensen houden van gangbare technieken en methodes. Je kunt vanuit die positie leren om minder chemie te gebruiken. En dan gaat het erom wat mensen zelf waarnemen. Pas dan heeft het kracht. De mens is nu eenmaal visueel ingesteld.”

SPOELWATER STINKT NIET
Een van de bedrijven met ervaring met de Biovic-techniek is Laan Flora Facilities. Directeur Kees Laan kwam enkele jaren geleden met Kalverdijk in contact. Eén van de kansen die Laan zag betrof het water in het spoelbassin. “Dat ziet er in de zomer altijd erg groen uit, en als we het in het najaar gaan gebruiken ruikt het ook een aantal weken niet fris. We hebben in het spoelbassin kiezelaarde gedaan en grit, en om de leidingen katalysatoren gedaan. Na korte tijd kwam een medewerker naar me toe die zich met het spoelen bezig houdt. Hij rook geen stank meer, en was daar zeer verbaasd over. Ook verdween de groene alg uit het water. En verder reinigde het water de bollen ook sneller. Dat zal vooral straks als het echt koud wordt wel even spannend zijn. Als het dan ook sneller gaat, dan boeken we echt tijdwinst, en dat is voor ons belangrijk. “Laan ziet ook mogelijkheden in andere delen van het bedrijf. In zijn eigen lelieweefsel kweekkas strooide hij in een deel met kiezelaarde tegen varenrouwmug, en een deel niet. “Het verschil was helder. Waar het was gestrooid zat het niet, waar het niet was gestrooid zat het wel. En we gaan op ons bedrijf ook onderzoeken of er mogelijkheden zijn om bij de bolontsmetting met minder gewasbeschermingsmiddelen te werken. Komende winter gaan we daar een aantal proeven mee uitvoeren. Omdat we met materiaal van derden werken moeten wel er wel zeker van zijn dat het werkt.

Tekst en foto: Arie Dwarswaard