Succesvolle vuurbestrijding in Lelies met 40% besparing Chemie

12178 BIOVIC VUURBESTRIJDING LELIE april t/m sept 2012

Uitgevoerd door Proeftuin ZwaagdijkProeftuin_Zwaagdijk

In opdracht van: ROL in samenspraak met Biovic

 

Proefopzet

Cultivars                                 : Golden Tycoon

Plantmaat                               : 8-10

Behandelingen

  behandeling
1 standaard 100% chemie
2 standaard 80% chemie + Biovic methode
3 standaard 60%  chemie + Biovic methode

Wekelijks toevoegen per behandeling 0,4 l/ha Sumicidin + 6,25 l Olie-H + 0,4 l Asulox + 0,4 kg Goltix + 0,1 l Fusilade.

Bolbehandeling voor planten

 1. Water vitaliseren middels 2 katalysatoren aan de leiding op 1 meter afstand minimaal
 2. Desinfecteren:  0,5 gram kieselaarde per 1 liter water tegen schadelijke schimmels in water en bol.
 3. Schadelijke insecten:  0,5 gram kieselaarde per 1 liter water tegen schadelijke insecten.
 4. Ave code:  0,5 gram kieselaarde  per 1 liter water tegen uitbreiding virussen.
 5. Plant + 0, 5 gram per 10 liter water vitaliseren bol.

 Bodem/lucht

 1. Activeren – code kompost + (+ zouten) – ondersteuning bodemleven – betere capillaire werking – meer zuurstof / negatieve ionen in groeigebied.  2 x 200 gram per ha, zo spoedig mogelijk na veld klaar 0pmaken, en dan herhalen  na opkomst gewas.
 2. Schadelijke bodemschimmels – code desinfectie –  gelijk meegeven met  code kompost +  2 x 200 gram per ha.
 3. Schadelijke insecten – meegeven indien land bewerkt is, code insecten ++ zo spoedig mogelijk na land bewerking,  daarna periodiek zoals gebruikelijk, bijv. wekelijks, zo lang belangrijk – dosering en behandeltermijn eventueel aanpassen als sprake kan zijn van extra plagen. (aaltjes, luis, mijt etc)  Dosering 200 gram per ha.

Bol/gewas

 1. Bol is behandeld bij ontsmetten voor planten met Biovic behandeld water en code plant +  0,5 gram per 10 liter water om vitaliteit van de bol te ondersteunen.
 2. Vitaliteit van het gewas – code plant +.  In de code oa extra zuurstof, celherstel, verhoging fotosynthese, eiwitten, vitamines, wondherstel, schimmelblokkering, evenwichtiger opgroei, minder stress, diepere kleur/geur. Eerste behandeling na opkomst eerste puntje, tweede behandeling na vorming stengel, derde behandeling na knopvorming, na      koppen nog 1 á 2 x. Eventueel extra behandeling bij schade door storm/hagel/vorst. Dosering 200 gram per ha.
 3. Schadelijke schimmels op gewas  – code universeel – 200 gram  per ha zo veel als gebruikelijk is periodiek, intensiveren bij hoeveelheid en/of behandeling bij (dreigende) uitbraak van schadelijke schimmels
 4. Schadelijke insecten – zie boven bij bodemleven – meegeven zoals gebruikelijk/gewenst is. Dosering 200 gram per ha.

Water

 1. Beregenen is niet mogelijk gescheiden te behandelen – daarom geen beregening met onze techniek.  Wel is ontsmetten en wordt het spuiten uitgevoerd met onze kalysatoren die het water vitaliseren, de opname vergroten (meer met met minder), celherstel ondersteunen.

Hoeveelheid water per ha                : 400

Aantal behandelingen                       : 3

Aantal herhalingen                            : 4

Aantal cultivars                                  : 1

Totaal aantal veldjes                          : 3 x 4  = 12

Veldlengte                                           : 2 m + 1 m pad

Veldbreedte                                         : 1,5 m (beddenteelt)

Netto oppervlakte per veld                : 2 m x 1,5 m = 3 m² per veldje

Aantal bollen per veldje                     : 220 stuks

Totaal aantal bollen per cultivar       : 3000 stuks

Plantdatum                                        : begin/half april

Standaard grondbehandeling            : geen

Standaard ontsmetting plantgoed       : 0,5% Captan + 0,2% Rudis + 1,5 % Securo + 0,04 % Admire WG

Ontsmettingsmoment                         : vlak voor planten

Vuurbestrijding                                  : algemeen vuurschema

Onkruidbestrijding                            : volgens advies

Bemesting                                          : volgens advies

Ontsmettingsduur                             : 15 minuten

Spuitboom                                         : 1,5 m breed

Spuitdoppen                                      : 1 spleetdop Albus AVI ISO 110-015 +2 kantdoppen Albus AVI OC 80-02

Dopafstand                                        : 67,5 cm

Spuitdruk                                           : 3 bar bij de spuitboom

Plantmethode                                     : beddenteelt

Aantal bespuitingen                           : 16

Proefplaats                                         : Noorderveldweg Wapse

 

Waarnemingen

 • regelmatige controle
 • percentage vuur schatten indien onbehandeld meer dan 1% aangetast is (wekelijks). Indien percentage vuur schatten vanwege natuurlijke afsterving niet meer mogelijk is dan percentage groen schatten.
 • beoordelen fytotoxiciteit/gewasstand (1 = zeer veel fyto/zeer slechte gewasstand, 10 = geen fyto/zeer goede gewasstand)
 • sorteren in de maten 18/op, 16-18, 14-16, 12-14, 10-12 en < 10. Aantal ziek en dubbelneuzen apart vermeld. (optioneel afbroei)

veldschema

3 3A 6 1B 9 2C 12 3D
2 2A 5 3B 8 1C 11 2D
1 1A 4 2B 7 3C 10 1D

Tabel. Schema vuurbestrijding

bespuiting datum middel + dosering per ha
1 22-5 2 kg Vondac + 1,5 l Mirage Plus
2 29-5 2 kg Vondac + 1,5 l Mirage Plus
3 5-6 2 kg Vondac + 1,5 l Mirage Plus
4 13-6 2 kg Vondac + 0,25 kg Flint
5 19-6 2 kg Vondac + 0,25 kg Flint
6 26-6 2 kg Vondac + 0,25 kg Flint
7 3-7 2 kg Vondac + 0,6 kg Folicur WG
8 10-7 2 kg Vondac + 0,6 kg Folicur WG
9 17-7 2 kg Vondac + 0,6 kg Folicur WG
10 24-7 2 kg Tridex 0,25 kg Flint
11 1-8 2 kg Tridex 0,25 kg Flint
12 8-8 2 kg Tridex 0,25 kg Flint
13 14-8 2 kg Tridex 0,25 l Rudis
14 22-8 2 kg Tridex 0,25 l Rudis

 STATISTIEK

Met behulp van de variantie-analyse (Anova) is bepaald of de behandelingen significant van elkaar verschillen. Er is gewerkt met een betrouwbaarheid van 95% (P = 0,05). De Lsd (Least significant difference) geeft het kleinst betrouwbare verschil aan. Indien het verschil tussen twee getallen groter is dan de Lsd dan is het verschil betrouwbaar. Voor de duidelijkheid is dit in de tabel weergegeven met letters. Wordt een behandeling gekwalificeerd met a en de andere met b dan is er sprake van een significant verschil, echter verschillen tussen a en ab zijn niet significant. De p-waarde die onder de tabel vermeld is geeft de significantie aan, hoe kleiner dit getal is hoe groter de significantie. De afkorting n.s. die soms in de tabel gebruikt wordt betekent niet significant.

Tabel. Gewasbeoordeling

   

% vuur

% vuur

% vuur

% vuur

% vuur

% vuur

% vuur

  behandeling

16-aug

24-aug

31-aug

7-sep

14-sep

20-sep

27-sep

1 standaard 100% chemie

0,0

0,0

0,0

0,3

0,4

0,8

1,8

2 standaard 80% chemie+ Biovic methode

0,0

0,0

0,0

1,9

1,9

3,9

6,8

3 standaard 60%  chemie + Biovic methode

1,0

1,5

2,8

9,0

9,0

13,1

25,9

  P-waarde

0,222

0,278

0,200

0,139

0,135

0,153

0,146

  LSD

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Tabel. Opbrengstbepaling

   

%

%

%

%

%

totaal

gem

  behandeling

18/op

16-18

14-16

12-14

<10

gewicht

bolgew.

1 standaard 100% chemie

8,4

24,8

42,4

22,1

2,5

11307

54,5

2 standaard 80% chemie+ Biovic methode

7,6

23,1

42,2

23,6

3,5

11078

52,7

3 standaard 60%  chemie + Biovic methode

8,0

23,5

41,5

21,6

5,1

10998

53,3

  P-waarde

0,920

0,861

0,965

0,763

0,090

0,645

0,741

  LSD

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

One thought on “Succesvolle vuurbestrijding in Lelies met 40% besparing Chemie”

Leave a Reply