Biovicmethode maakt opgang in broeierij Bloembollenvisie 12 februari 2009

Resumé Steeds meer bedrijven maken kennis met de Biovicmethode van Jan Kalverdijk. In dit artikel worden drie tulpen- broeiers op water bezocht. De ervaringen tot nu toe zijn positief. Tevens legt Jan Kalverdijk de methode uit.

De gezondheid van bloembollen is volgens Jan Kalverdijk aantoonbaar met zijn Biovicmethode te beïnvloeden. Steeds meer bedrijven passen de verschillende facetten van deze techniek toe. Een ochtendje bedrijfsbezoeken in West-Friesland.

Dat er een relatie bestaat tussen de al dan niet gezonde levenswijze van mensen in relatie tot de kans op ziekten en aandoeningen is een breed gedeeld gegeven. Dat dit ook op kan gaan voor plan- ten zoals bloembollen is een mening die veel minder wijd verbreid is. Toch liggen er wel feiten uit bloembollenonderzoek. Bijvoorbeeld over de relatie tussen stikstof en Fusarium in tal van bolgewassen. Neemt de gift te veel toe, dan groeit de bol te hard en neemt de kans op Fusarium toe. En er is ook onderzocht wat het rooien van een onvoldoende uitgerijpt product voor effect heeft op de gezondheid van bijvoorbeeld lelies en Zantedeschia. Duidelijk is dat er zich in een bol processen afspelen die de gezondheid van die bol kunnen beïnvloeden, zowel positief als negatief. Sinds een aantal jaren is Jan Kalverdijk uit Sint-Pancras bezig om de Biovictechniek in te zetten in de land- en tuinbouw. Ook daar gaat het erom de processen in bollen, planten en dieren zodanig te beïnvloeden dat de kwaliteit ervan wordt verbeterd, waardoor de kans op ziekten afneemt. Kalverdijk: “Wat sterk is wordt minder aangevallen:’

Waterkatalysator in de waterbroei
Waterkatalysator in de waterbroei

COMPONENTEN

Water speelt een cruciale rol in deze techniek- Water heeft een energiehuishouding. Door op de waterleidingen die door een bedrijf lopen een of meer katalysatoren te plaatsen neemt de energiekwaliteit toe, waardoor het water beter zijn werk doet, bijvoorbeeld bij het spoelen van bloembollen. Afhankelijk van de grootte van de leiding plaatst Kalverdijk kleinere of grotere katalysatoren. Om de waterbeweging in een bedrijf zoveel mogelijk hoogwaardige energie te geven plaatst hij op verschillende plaatsen in een bedrijf deze metalen buizen of platen.

Een ander component betreft kiezelaarde. Dit natuurproduct is een zeer fijn poeder uit de bergen, dat voornamelijk bestaat uit silicium- dioxide. Al decennia wordt aan kiezelaarde een aantal positieve effecten toegeschreven. Volgens verschillende bronnen versterkt het de plant, waardoor deze weerbaarder wordt. Ook op de grond waarin planten groeien heeft het een positief effect. Op dit onderdeel van de Biovicmethode kunnen codes worden ingebracht. Kalverdijk: “Het is maar net waar de kiezelaarde voor nodig is. Zuurstofimpuls celherstel of bijvoorbeeld bladgroen.

MINDERSTANK

De belangstelling voor de methode is de afgelopen jaren gegroeid. Met Jan Kalverdijk bezoeken we een aantal tulpenbroeierijbedrijven die al kort of lang ervaring hebben. Onder hen Sam Schouten van de firma S. Schouten & Zn uit Wervershoof. Hij begon een jaar of zeven geleden met de methode. In het bedrijf zijn op de verschillende waterleidingen katalysatoren geplaatst. En in de waterbroei voegt hij eenmalig in de prikbak water toe waaraan kiezelaarde is toegevoegd. Schouten is goed te spreken over de techniek. “Wij zien er echt wat in. Er is veel minder sprake van schimmelgroei in de bakken. En de wortels zien er gezond uit:’

Ook Piet Schouten uit Zwaagdijk-Oost van de firma N. Schouten ziet de voordelen van deze methode. “We passen het toe in de broeierij voor Biobol, maar ook in onze reguliere broeierij. We geven de kiezelaarde mee met het water.” Schouten ervoer zelf hoe het kan werken. “Afgelopen najaar hadden we lelies ontsmet en een tijdje het bad niet gebruikt. Toen er nog wat moest worden ontsmet stonk dat water nogal. We voegden kiezelaarde toe en zeiden niks tegen de medewerkers. Die begonnen zelf te vragen wat we gedaan hadden. Dat zegt voldoende. We passen het ook toe bij het composteren voor de vermindering van de stank en verbetering van het proces.”

Bij Germaco in Bovenkarspel is sinds vorig najaar ook gestart met het werken met de Biovicmethode. De leidingen in de kas zijn op verschillende plaatsen voorzien van katalysatoren. Ook de recirculatiebuis van het waterbassin bevat er een. Kalverdijk: “En zo is het systeem gesloten. Van het begin tot het einde worden de waterdeeltjes met energie geladen. Zonder energie geen leven.” Hier wordt de kiezelaarde aan het beregeningswater toegevoegd. Ook wordt op de werkvloer regelmatig een nevel met kiezelaarde verspoten. Germaco wil ook weten wat het effect is van de Biovicmethode op de kwaliteit van de broeitulp na de oogst De eerste proeven zijn genomen, maar voor een conclusie is het nog te vroeg. Het is de bedoeling om niet alleen in de broeierij, maar ook in de buitenteelt te gaan werken met waterbehandeling, en kiezelaarde toe te passen via een gewasbespuiting.

STERKERE WERKING

Niet alleen in de broeierij en kwekerij wordt de Biovictechniek toegepast, ook in de preparatie en bewaring. Laan Flora Facilities zette drie jaar geleden de kennis en techniek integraal in. Het eerste dat werd aangepakt was het water uit het spoelbassin. Dat staat maandenlang stil. De eerste dagen van een nieuw seizoen heeft dit water een weinig prettige geur.

Toevoegen van kiezelaarde aan het water had effect. De geur verdween. Kees Laan is nog steeds goed te spreken over de techniek. “We zijn er mee doorgegaan. We gebruiken het bijvoorbeeld ook in de bolontsmetting. Wat we daar zien is dat de kiezelaarde de werking van middelen versterkt, waardoor we sneller effect zien bij het toedienen van de voorgeschreven gangbare middelen En we merken het bij het spoelen. Bij koud weer zoals we dat de afgelopen tijd hadden moet je langer spoelen om de bollen schoon te krijgen. Nu is dat veel minder het geval, waardoor we toch meer kisten per dag kunnen spoelen:’

Kalverdijk vult aan: “Dat is het mooie van deze techniek: je kunt het gebruiken samen met de bestaande middelen.” Laan heeft het afgelopen jaar ook op uitgebreide schaal proeven gedaan met lelies. “De resultaten laten gewoon zien dat het werkt. We zien veel minder Penicillium.” Kalverdijk vat de techniek nog even samen. “Het gaat om het totaal. om de bol die meetbaar van binnen en van buiten reageert op water en kiezelaarde, die is behandeld met de Biovictechniek. Dat geeft een aangenamer werk, leef- en groeiklimaat. Er is meer zuurstof, en er zijn meer negatieve ionen:’

tekst: Arie Dwarswaard en foto’s Rene Faas.

Leave a Reply